Som bonde er det viktig å holde styr på dyra på gården. Det gjøres best ved å kvalitetssikre områder der dyra ikke bare blir oppholdt sikkert, men også kan gå fritt ute. For å oppnå dette velger bønder over hele landet landbruksgjerder. Disse holder dyra sikret innenfor et område, men samtidig utendørs.

For å kvalitetssikre at dyra holder seg innenfor dette områder er det viktig med gode landbruksgjerder. Ofte må disse gjerdene tåle en god støyt, da dyr både kan bite og ellers angripe gjerdet på andre måter. Dessuten må det være av passende høyde og ikke minst dybde i bakken. Vi har erfaringen med landbruksgjerder – er du klar til å få kontroll på flokken?